- А вие какъв сте?
- Джигит.
- Паспорта, моля... Но тук пише "джедай"
- Да, това ми е международния паспорт...