Според мен, футболистите трябва да играят голи. Мотивацията за бързина значително се повишава, когато след теб тича здрав, гол негър.