Екскурзия в зоопарка. Екскурзовода:
- Това е слон. Живее в джунглите на Индия. Половият акт трае 2 часа.
Жена към мъжа си:
- Чу ли!?
Мъжът се натъжил. По нататък:
- Това е хипопотам. Живее в блатата на Африка. Половият акт продължава час и половина.
Жената:
- Чу ли?
Мъжът съвсем се намусил. След малко:
- Това е северен елен. Живее в тундрата. Половият акт трае три секунди.
Мъжа:
- Чу ли? А? Чу ли?!
Жената:
- Глупак! Виж само какви са му РОГАТА!!