Ако една жена прекалено често първа започва скандала, значи мъжа и прекалено често е почнал първи да свършва.