Каква е разликата между блондинката и овцата?
Овцата не може да донесе бирата от хладилника.