Влиза мутра в магазин за ризи:
- Искам риза с люляков цвят.
Продавачката извадила камара ризи - цялата гама на виолетово... Той не и не.... Накрая казал:
- Искам я... като тази на витрината.
- Но, господине, тя е бяла - отвърнала смутено продавачката.
- Ти бял люляк не си ли виждала...