Пияница се плацика във фонтана в Южния парк. Идва полицай и му вика:
- Хей, ти, във фонтана, бързо да излизаш!
Когато пияницата излиза, полицаят му иска документите. Пияницата:
- Нямам в себе си документи.
- Кой си ти?
- Вие ме знаете!
- Не, не те знам, затова те питам, кой си ти.
- Абе, знаеш ме, ти казвам!
- Казах, че не знам. Кой си ти??
- Как да не ме знаеш? Аз съм този, дето беше във фонтана!