Две приятелки си говорят:
- Твоя много ли пие?
- Докато почне да вижда малки зелени човечета.
- А моя и с тях продължава да пие.