- Колеги! Категорично възразявам срещу направения срещу мен донос! Тук пише - "дойде пиян на работа". Няма нищо такова, това е нагла лъжа! Не дойдох, а ме донесоха.