1/3 от българите си носят работата вкъщи.
2/3 си носят пиенето на работата.