Когато няколко коали по традиция, взаимно са се прееб*ли - това е коалиция.