В съда. Подсъдимия:
- Господин съдия, моля, да смените служебния ми адвокат. Този, който ме защитава не се интересува никак от делото ми!
Съдията към адвоката:
- Какво ще кажете по това?
Адвоката:
- Извинете, господин съдия, какво казахте? Не чух...