Преподавател в търговската гимназия:
- Към добрия клиент трябва да се отнасяме като към хубава гъска. И двамата трябва да бъдат добре оскубани.