- Свидетелката, вие сте длъжна да казвате на съда истината и само истината. Разкажете, какво се случи?
- Ваша чест, нищичко не знам.
- Не знаете?! Но сами преди няколко минути вие твърдяхте, че знаете всичко с най-малки подробности.
- Твърдях. Но не мислих, че ще поставите такива жестоки условия!