Контрольор се обръща към пътник с куче в рейса:
- Платихте ли за кучето?
- Не, то ми е подарък.