Според фейсбук, в България най-разпространените професии са:
- "Сам съм си шеф" и "работя за/върху себе си".