- По какво се различава актив от пасив?
- Актив е, когато ти... а пасив - когато тебе те...
- Съжалявам, ще потърсим друг счетоводител.