Щирлиц вървеше по малка уличка и забеляза бояджия, който замазваше с боя на една ограда сочни псувни.
-"Модератор"-помисли си Щирлиц.