На вратата на кабинета има табелка:
ПСИХОАНАЛИТИК.
Една жена се приближава до вратата и под табелката прикрепя картонче с надпис:
И ПСИХОПАТ (по съвместителство!!!)
Ропот на възмущение от опашката пред кабинета:
- Госпожо, какви ги вършите?!
- Знам аз какви ги върша! Аз съм жена му!