Жена се обръща към съпруга си:
- Пешо, вчера искаха да ме изнасилят...
- Това пък откъде го измисли, ма?
- Не съм го измислила, защото, ще ме прощаваш, ама вече ме изнасилиха...
- Тогава, защо викаш, че са искали?
- Ами, защото, ако не бяха искали - нямаше да ме изнасилят...