Блондинка влиза в черква. Попът размахва димящото кандило. В един момент блондинката се приближава до него, потупва го по рамото и притеснено му казва:
- Извинете… запалила ви се е чантичката!