- Защо казваме "сляпата неделя"?
- Защото в неделя всички са махмурлии... и не знаят какво правят!