Акохоликът Иванов изпи единственото огледало. Сега той е неотразим.