Един пиян студент влиза на изпит и пита преподавателя:
- Госсине, изпитвате ли пияни студенти?
- Ами по принцип не, но ще направя изключение.
Тогава студентът се обърнал назад и казал:
- Момчета, внесете го!