След пиянска вечер:
- Какво е последното, което си спомняш?
- Как седнахме на масата...