"Ти си много Обама” ще рече „Ти си много готин”, пише в американските речници за жаргон. Какво щеше да пише в нашия речник за "Ти си много Гоце"...