Един овчар си пасял овцете, цял ден ги гледал как пасат. Па, по-едно време си рекъл:
- Те овцете глупави та глупави, ми аз още по-глупав. Те цял ден си си пасат, а аз ги гледам как пасат...